Orion FD-5-G3 / FD-6-G3 autodrain float operated

Công suất dòng chảy thoát nước tối đa: 30 cm ³ / chu kỳ
Áp lực có thể hoạt động: 0.1 ~ 1.0 MPa
Nhiệt độ có thể hoạt động: 2 ~ 60 oC
Kết nối đầu vào: Rc ½
Kết nối thoát ra: ID ø5.7 ~ 6.0, OD Ø8
Khối lượng: 0,45 kg
Kích thước bên ngoài: 80x201 mm


Đăng nhận xét

0 Nhận xét