CKD DT4000-15w auto drain trap

ckd-dt-4000-15w auto drain trap
CKD DT4000-15w auto drain trap. Van xả nước tự động cơ nguyên lý phao.

Xem thêm tại CKD DT3000-15w


Đăng nhận xét

0 Nhận xét